Cine suntem

INFREP – “National institute for training and research on continuing education” – a fost înfiinţat în 1982 şi face parte din “Ligue Française de l’Enseignement et de l’Education Permanente” (Liga Franceză pentru Formare şi Educaţie Permanentă). INFREP angajează aproximativ 250 de angajaţi permanenţi şi 150 consultanţi, desfăşurându-şi activitatea în 30 de centre regionale din toată Franţa. Împreună, aceste centre regionale lucrează cu peste 12 000 de participanţi la programe de formare în fiecare an, au domeniile lor specific de training şi oferă servicii de inserţie profesională şi socială, formare vocaţională pentru tineri şi adulţi care au nu au avut un loc de muncă pentru o perioadă lungă de timp (domeniul social şi sanitar, hotelier, vânzări, etc.) şi formare pentru angajaţii din companii private. Prin participarea sa în programe europene, INFREP a avut posibilitatea să îşi dezvolte expertiza în e-learning.

www.infrep.org

 

FDEP – Fundaţia pentru Dezvoltarea Învăţării pe tot parcursul vieţii

Începând din septemberie 1999, FDEP este o fundaţie elveţiană de utilitate publică, recunoscută de guvernul de la Geneva. Obiectivul său principal este de a promova o formare de calitate pentru adulții care nu au sau au puține competențe de bază.

O parte importantă a populaţiei este marginalizată social, profesional şi cultural, datorită tendinţelor economice actuale. Formarea adulților este o abordare utilă pentru a preveni și combate aceste consecințe. Dar aceasta nu este suficientă, în special pentru că formarea nu este sau este puţin accesibilă majorităţii persoanelor dezavantajate.

Încercând să corecteze această situaţie, FDEP doreşte în primul rând să promoveze educaţia pentru adulţii care au cea mai mare nevoie de programe de formare.

FDEP acționează în trei direcții principale: participarea la proiecte, organizarea de întâlniri şi distribuţia unei inovaţii stmulative ca preţ.

http://fdep-ch

 

ACDC Romania – Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară este o asociaţie profesională, care îşi desfăşoară activitatea atât la nivel naţional cât şi internaţional, iar cei 33 de membri fondatori ai asociaţiei deţin expertiză în domeniul dezvoltării comunitare. Misiunea Asociaţiei este de a  sprijini dezvoltarea comunitară prin activităţi de consultanţă în domenii cheie pentru o dezvoltare durabilă.

Obiectivele Asociaţiei urmăresc rezolvarea problemelor de interes comunitar şi de dezvoltare a resurselor umane prin elaborarea, organizarea, punerea în aplicare şi finanţarea de programe specifice, consultanţă, strategii pentru structuri asociative, persoane fizice, persoane juridice de drept public şi privat.

www.acdcromania.ro

 

Fundación Esplai

 

Fundación Esplai este o organizaţie naţională non-profit, de renume internațional, în special în Europa și America Latină, a cărei misiune este de a educa copiii și tinerii,  de a întări organizațiile de agrement și din al treilea sector, de a îmbunătăți mediului și de a promova incluziunea socială prin intermediul TIC în scopul pentru a reduce excluziunea socială și decalajul digital.

Cu o experienţă de mai mult de 30 de ani, Fundația Esplai aduce oameni și organizații împreună, derulează proiecte și colaborează cu organizații locale. Red Conecta (2002) și Conecta Joven (2005) sunt principalele proiecte naționale ale Fundación Esplai, care se ocupă de dezvoltarea formării competențelor digitale, ajutând participanții să obțină e-aptitudini, pentru a îmbunătăți capacitatea lor de a intra pe piața muncii, de a transforma societatea și de a promova incluziunea socială.

În cadrul unui program naţional, cu obiective comune, Fundación Esplai îşi uneşte forţele cu diferite naţionalităţi şi regiuni, dornd să creeze sinergii şi răspunsuri creative la noile problem sociale şi culturale. Fundación Esplai promovează programul de e-incluziune la nivel European încă din 2009 proiectând, implementând şi coordonând peste 9 proiecte europene cu parteneri din toată Europa.

http://www.fundacionesplai.org/default.asp?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=6&lang=spanish

 

ARCI este o asociație civică și independentă care promovează cetățenia activă la nivel local prin activități de petrecere a timpului liber, de formare și culturale, acțiuni sociale și de solidaritate internațională. Cu cele 5.800 de cluburi și mai mult de 1.200.000 de membri, reprezintă o structură largă de participare democratică, practicarea și promovarea auto-organizării cetățenilor și stabilirea acțiunilor de intervenție socială menite să apere drepturile celor mai slabi (prizonieri, minori, migranți, solicitanți de azil și refugiați, rromi, persoane dependente de droguri, persoane afectate de tulburări fizice sau psihice). Multe dintre comitetele și cluburile locale ARCI, în special în Toscana în cadrul rețelei PAAS (www.old.e.toscana.it / PaaS / index.shtml), promovează alfabetizarea digitală și utilizarea TIC.

 

AID – pentru “Actions Intégrées de Développement” (Acţiuni Integrate de Dezvoltare) este o federaţie care grupează iniţiative de inserţie social şi profesională care se articulează în jurul formării şi/sau angajării.

Centrele de instruire din rețea își propun să răspundă la situațiile de inegalitate prin proiecte concrete dezvoltate cu și pentru oameni aflaţi în situaţii de excluziune socială, economică, politică sau culturală. Aceste acţiuni sunt realizate prin programe de formare şi angajare, dar şi prin lucrul cu aceste persoane pentru emaniciparea individual sau colectivă ca cetăţeni.

AID acţionează ca un instrument comun pentru cele 32 centre de training, dezvoltându-şi expertiza în proiecte de Lifelong Learning, management and şi proiectare de programe de formare.

www.aid-com.be